Tekniktradition Per Zackrisson

Teknik-Tradition
Per Zackrisson
Vireda
578 92 Aneby
070-572 11 00
per(a)tekniktradition.se

Uppdrag

* Råd om Industriarv och byggnadsvård
* Rådgivning, Utredning – Skador, Åtgärder
* Projektering, Byggledning, Antikvarisk medverkan
* Kunskapsuppbyggnad, Kunskapsspridning

Presentation

Jag är född 1949, utbildad till maskiningenjör och jobbade som underhållsingenjör inom försvaret fram till 1989. Efter några år inom fastighetsbranschen gick jag en kurs i restaureringsteknik och började därefter som hantverkare inom byggnadsvården. Först som anställd men från 2001 som egen företagare, Svensk Byggtradition. Vidareutbildning inom byggnadsvården har skett främst med högskolekurser och egna studier inom olika teknikområden. Genom nyfikenhet, kunskap om äldre material och arbetsmetoder samt kontaktsökande med andra i branschen har jag vidareutvecklat kompetensen från ”timmerhushantverkare” till hantverkskunnig projektör –antikvarie och -teknikutvecklare. Jag deltar aktivt i arbetsrelaterade nätverk, seminarier och studieresor.

Arbete med 1800-talets industribyggnader ledde till allt större intresse för tidens industriproduktion. Industriuppdragen utgör numer merparten av uppdragen. Verksamheten i Svensk Byggtradition omfattade under åren 2001-2015 en till sex anställda. Under 2015 överläts huvuddelen av verksamheten till en av sönerna som bildade Svensk Byggtradition Småland AB.

Som deltidspensionär med företagsnamnet Teknik-Tradition arbetar jag främst med utredningar, rådgivning, antikvarisk medverkan och kunskapsuppbyggnad, huvudsakligen med produktionsanläggningar, även byggnadsstommar. Geografiskt utgår jag från Vireda, 5 mil nordost Jönköping, och åker varhelst anläggningen ligger.
I jobbet är 1800-talet mitt århundrade, som hobby mitten av 1900-talet och livet levs nu.

Referenser – restaurering

Marieholm, Gamla Verkstaden (2009)
Restaurering hammare
Projekt Kulturarv Marieholm, Länsstyrelsen i Jönköpings län

Kliaryds Kvarn, Aneby (2003)
Restaurering kvarnbyggnad
Ägaren, Länsstyrelsen i Jönköpings län

Bredestads Tegelbruk, Aneby (1997, 2005)
Restaurering tegellada, tegelugn
Ägaren, Länsstyrelsen i Jönköpings län

Eds Bruk (1996-1998)
Restaurering järnbruksbyggnader
Ägaren, Länsstyrelsen i Kalmar län

Referenser – projektering, byggledning, antikvarisk medverkan

Olofsfors Bruk (2015)
Projektering hjulstock
Stiftelsen Olofsfors Bruk, Länsstyrelsen i Västernorrlands län

Bersbo gruvor, Adelswärds schakt (2014)
Förprojektering gruvlave
Föreningen Bersbo koppargruvor, Leader Sommenbygd

Hävla Hammarsmedja (2011-2015)
Restaurering smälthammaranläggning
Stiftelsen Häfla Hammarsmedja, Länsstyrelsen i Östergötlands län

Allgunnaryds Kvarn (2010)
Restaurering utskov
Ägaren, Länsstyrelsen i Jönköpings län

Marieholm, Gamla Verkstaden (2009-2010)
Rekonstruktion vattenhjul och hjulstock
Projekt Kulturarv Marieholm, Länsstyrelsen i Jönköpings län

Marieholm, Gamla Verkstaden (2005-2009)
Restaurering verkstadsbyggnad
Projekt Kulturarv Marieholm, Länsstyrelsen i Jönköpings län

Landerydsspången (1999)
Ersättning broöverbyggnad
Linköpings kommun

Referenser – kunskapsuppbyggnad

Vattenhjul (2015-)
Dokumentationssystem, äldre vattenhjul
Teknik-Tradition, RAÄ Arbetslivsmuseer

Lancashire (2012-)
Projektledare färskningsförsök
Teknik-Tradition, RAÄ Arbetslivsmuseer

Horns Tegelbruk (1997-2010)
Bränning med ved i flamugn
Horns Tegelbruk

Referenser – övrigt

Byggnadsvårdens Konvent (2015)
Samordnare industriarvstema
Göteborgs Universitet, Västarvet

Handledare examensarbete (2015-)
Vattenhjul
Göteborgs Universitet