Traditionsbärarna

Traditionsbärarba – Yrkesspecialister i samverkan för bevarande av traditionella hantverk
traditionsbärarna.se

Uppdrag

* Reparation och nytillverkning av väderkvarnar, sågverk, klockstaplar och andra tekniska byggnader med rörliga delar
* Konsultuppdrag
* Arbetsseminarier eller föreläsningar
* Byggnadsundersökningar

Presentation

Traditionsbärarna är en grupp enskilda företagare med bred traditionell hantverkskompetens, såsom timmermän, smeder, snickare och skeppsbyggare. Vi har också arkitekter och konstruktörer knutna till vårt nätverk.
Reparation och nytillverkning av väderkvarnar, sågverk, klockstaplar och andra tekniska byggnader med rörliga delar, ställer höga krav på precision och material. Vi bidrar till att bredda kunskapen om de mekaniska anläggningarna och att återställa dem till brukbart skick. Vår samverkan gör det enkelt för er att hitta de specialister som kan utföra komplicerade renoveringar och nybyggnationer i stor och liten skala. Vårt kunnande vilar på hantverkskunskaper som raffinerats under generationer och som nästan helt gick förlorade under 1900-talets slutskede. Vi återfinner kunskapen genom undersökningar av äldre byggnader och fartyg och brukar den i vårt arbete. Bland våra kunder finns privatpersoner, hembygdsföreningar, kyrkopastorat, Statens fastighetsverk och länsmuseer.

Referenser

Nya Slussportar Carl VIIII:s sluss i Karlstads kommun (2012-2013)
Göta Kanalbolag

Väderkvarnsrenoveringar (2011-2016)
Renovering av vingar, axlar, stomme och processutrustning vid:
Borg kvarn, Riddargårdens kvarn, Lagga kvarn och Överby kvarn.

Vattenhjul i Karmansbo smedja (2014 – 2016)
Nykonstruktion av vattenhjulet i Karmansbo smedja i Skinnskattebergs kommun.

Edets dämme (2014)
Nytt dämme för sjön Unden
Göta kanalbolag

Häljareds kvarn (2007-2008)
Nytt dämme
Privat ägare

Skrikebo benstamp (2015)
Byggnadsundersökning och dokumentering
Länsstyrelsen i Kalmar län