Industriantikvarie Lena Knutson Udd

Industriantikvarie Lena Knutson Udd
Sättraby stationsväg 15
762 97 Edsbro
073-726 88 51
lena.knutson-udd (a) telia.com
www.dickssonudd.se

Uppdrag

* Kulturhistoriska värderingar
* Byggnadsminnesutredningar
* Industrihistoriska inventeringar och dokumentationer
* Vård- och underhållsplaner för byggnader och produktionsutrustning
* Skadeinventeringar av byggnader och produktionsutrustning
* Industrihistoriska arkivutredningar
* Processbeskrivningar och flödesscheman
* Bok-, bild- och textproduktion
* Skyltprogram och utställningar
* Samtidsdokumentationer av industrier i drift
* Industriarkeologiska undersökningar

Presentation

Jag är född och uppvuxen i Västergötland men bor och arbetar numera i Roslagen norr om Stockholm. Efter en period med konstnärligt arbete och en Kvalificerad Yrkesutbildning i byggnads- och industriminnesvård startade jag min nuvarande verksamhet som fristående industriantikvarie. Huvudsaklig inriktning är kunskapsförmedling kring industrisamhällets kulturarv baserat på ett tvärvetenskapligt synsätt. Uppdragen berör både nedlagda anläggningar och industrier i drift där bevarandet av kunskap om industriella processer är en viktig del. Mina uppdragsgivare är företag, myndigheter, kommuner, museer och privatpersoner. Jag samarbetar med industriantikvarie Ida Dicksson under det gemensamma namnet ”Dicksson & Udd”.

Referenser

Med Volvo i fokus : fotografen Bernt Lindström (2020)
Publikation
Votum Förlag

Inventering och värdering av vattenanknutna miljöer – Länsstyrelsen Västra Götalands län – Rolfsån(2020)
Länsstyrelsen Västra Götalands län genom KMV forum

Hamn- och industrimiljöer i Göteborgs stad: Ringön och Frihamnen (2020)
Industrihistorisk inventering
Göteborgs stadsmuseum

Identifiering av Domänverkets revirplantskolor 1969-1992 (2020)
Arkivhistorisk utredning
Sveriges geologiska undersökning

Jakten på en uppfinning – Paul Héroult och bröderna Leffler i elektrostålets barndom (2016-2019)
Industrihistorisk internationell dokumentation
Jernkontorets Bergshistoriska Utskott

Det svarta guldet – Petroleumindustrins historia ur ett Stockholmsperspektiv (2015)
Arkivhistorisk utredning
Stockholmsgillet

Asfalt – Hundra år av väghistoria (2015)
Bok om asfaltens svenska historia
Trafikverkets museer och Stiftelsen Fredrik Bachmans Minnesfond

Lagadalens vattenkraftverk i Halland (2015)
Industrihistorisk dokumentation och kulturhistorisk värdering av åtta kraftverk
Länsstyrelsen i Hallands län

Brandtornet i Lundaskog (2014)
Industrihistorisk inventering och kulturhistorisk värdering
Jönåkers häradsallmänning

Cebe AB i Svalöv (2014)
Industrihistorisk inventering
ABB AB

Hamra vadmalsstamp (2014)
Byggnadsminnesutredning
Länsstyrelsen i Värmlands län

Kattholmens elektricitetsverk och badinrättning (2014)
Antikvarisk förprojektering inför renovering
Värmdö kommun

Från Flygt till Xylem (2014)
Utställning om ett företags historia under 70 år
Xylem och Flygtmuseet i Emmaboda

Industridokumentation – Hur och varför? (2013-2014)
Handbok i dokumentation av modern processindustri
Medförfattare Lena Knutson Udd
Jernkontoret

Kulturmiljöer vid vattendrag i Stockholms län (2013-2014)
Industrihistorisk inventering och kulturhistorisk värdering av kraftstationer, kvarnar och sågar
Länsstyrelsen i Stockholms län

Vårby bryggeri, Spendrups (2013)
Samtidsdokumentation inför nedläggning
Länsstyrelsen i Stockholms län genom Stockholms läns museum

Länkar

Industridokumentation – Hur och varför? (2013-2014)