Traditionsbärarna

Traditionsbärarba – Yrkesspecialister i samverkan för bevarande av traditionella hantverk
traditionsbärarna.se

Uppdrag

* Reparation och nytillverkning av väderkvarnar, sågverk, klockstaplar och andra tekniska byggnader med rörliga delar
* Konsultuppdrag
* Arbetsseminarier eller föreläsningar
* Byggnadsundersökningar

Presentation

Traditionsbärarna är en grupp enskilda företagare med bred traditionell hantverkskompetens, såsom timmermän, smeder, snickare och skeppsbyggare. Vi har också arkitekter och konstruktörer knutna till vårt nätverk.
Reparation och nytillverkning av väderkvarnar, sågverk, klockstaplar och andra tekniska byggnader med rörliga delar, ställer höga krav på precision och material. Vi bidrar till att bredda kunskapen om de mekaniska anläggningarna och att återställa dem till brukbart skick. Vår samverkan gör det enkelt för er att hitta de specialister som kan utföra komplicerade renoveringar och nybyggnationer i stor och liten skala. Vårt kunnande vilar på hantverkskunskaper som raffinerats under generationer och som nästan helt gick förlorade under 1900-talets slutskede. Vi återfinner kunskapen genom undersökningar av äldre byggnader och fartyg och brukar den i vårt arbete. Bland våra kunder finns privatpersoner, hembygdsföreningar, kyrkopastorat, Statens fastighetsverk och länsmuseer.

Referenser

Hjo, Ekhammar ramsåg från 1779 (2016-2023)
Reparation stommen, demontering
vattenhjul, rivning vattenränna (ny ränna, ramp, axel, vattenhjul 2021-23)

Mollösund. Väderkvarn (2019-2020)
Genomgång av mekanik, upprättande av
åtgärdsplan.

Hönö. Väderkvarn (2018-2020)
Tillverkning av nya vingar samt montering.
Åtgärdsplan.

Dala Floda. Vattenhjulsdriven vadmalsstamp (Tillverkning 2021)
Åtgärdsplan samt rivning av vattenhjul.

Örslösa, Väderkvarn (2019-2021)
Ny gångås / vingaxel av ek.

Flathult. Cirkelsåg 1860-tal (2018-2019)
Åtgärdsplan samt räddningsaktion.

Igelbäcken (2020)
Uppmätning av vattenhjul.

Trångfors (2018-2021+2022)
Vattenränna. Skadeinventering med åtgärdsförslag.

Forsviks Bruksmuseum (2018-2021)
Vattenmaskin i skala som pedagogisk installation
där besökarna kan interagera med vattenhjul, stånggång.

Göta Kanal (2018-2019)
Antikvarisk dokumentation av äldre timmerkistor.

Forsvik. Kvarn (2017)
Start o Stopp manual i bild o text.

Väderkvarnsrenoveringar (2011-2016)
Renovering av vingar, axlar, stomme och processutrustning vid:
Borg kvarn, Riddargårdens kvarn, Lagga kvarn och Överby kvarn.

Forsvik. Lastagebrygga (2014-2016)
Nykonstruktion enligt antikvarisk plan.

Långvattnet. Ramsåg (2016)
Skadeinventering + åtgärdsförslag.

Vattenhjul i Karmansbo smedja (2014 – 2016)
Nykonstruktion av vattenhjulet i Karmansbo smedja i Skinnskattebergs kommun.

Skrikebo benstamp (2015)
Byggnadsundersökning och dokumentering
Länsstyrelsen i Kalmar län

Edets dämme (2014)
Nytt dämme för sjön Unden
Göta kanalbolag

Nya Slussportar Carl VIIII:s sluss i Karlstads kommun (2012-2013)
Göta Kanalbolag

Häljareds kvarn (2007-2008)
Nytt dämme
Privat ägare