Industriantikvarie Ida Dicksson

Industriantikvarie Ida Dicksson
Brogatan 2a
43 130 Mölndal
Telefon 073-577 73 35
industriantikvarie (a) gmail.com
www.dickssonudd.se

Uppdrag

* Kulturhistoriska värderingar
* Byggnadsminnesutredningar
* Industrihistoriska inventeringar och dokumentationer
* Vård- och underhållsplaner för byggnader och produktionsutrustning
* Skadeinventeringar av byggnader och produktionsutrustning
* Industrihistoriska arkivutredningar
* Processbeskrivningar och flödesscheman
* Bok-, bild- och textproduktion
* Skyltprogram och utställningar
* Samtidsdokumentationer av industrier i drift
* Industriarkeologiska undersökningar

Presentation

Sedan 2007 arbetar jag som frilansande industriantikvarie och teknikhistoriker. Jag genomför industrihistorisk efterforskning, fältinventering, skadebesiktning och kulturhistorisk värdering. Jag skriver böcker, skyltar, artiklar och genomför arkivstudier inom området teknik- och industrihistoria. Det är ett arbete som utförs lika mycket ute i fält som nere i arkiv, gömd i biblioteket eller skrivandes framför datorn. Min drivkraft är att värna om och väcka ett intresse för teknik- och industrihistoria och presentera ämnet på ett nytt, spännande och lättförståeligt sätt. Som industriantikvarie är jag styrelseledamot i Svenska Industriminnesföreningen, Industrihistoria i Väst och sitter i valberedningen för Svenska Byggnadsvårdsföreningen. Jag skriver regelbundet artiklar om svenska industriminnen i tidskriften Teknikhistoria.

Referenser

Det svarta guldet – Petroleumindustrins historia ur ett Stockholmsperspektiv (2015)
Arkivhistorisk utredning
Stockholmsgillet

ASFALT – hundra år av väghistoria (2015)
Bok om asfaltens svenska historia
Trafikverkets museer och Stiftelsen Fredrik Bachmans Minnesfond

Motala verkstad (2015)
Byggnadsminnesutredning
Uppdragsgivare Länsstyrelsen i Östergötlands län

Remfabriken Göteborg (2014)
Vård och underhållsplan för den byggnadsminnesskyddade maskinparken
HIGAB, Göteborgs kommun, genom Lindholms Restaurering

Hamra Vadmalsstamp (2014)
Byggnadsminnesutrening
Länsstyrelsen i Värmlands län

Från Flygt till Xylem (2014)
Utställning om ett företags historia under 70 år
Xylem och Flygtmuseet i Emmaboda

Skålbergets kalkugn i Rättvik (2014)
Industrihistorisk dokumentation med skadeinventering och åtgärdsförslag
Västbergs, Rovgärdet och Glistjärna bystugeförening

Kulturmiljöer vid vattendrag i Stockholms län (2013 och 2014)
Dokumentation och kulturhistorisk värdering av kraftstationer, kvarnar och sågar
Länsstyrelsen i Stockholms län

GEA-området i Gullspång (2013)
Industrihistorisk inventering
Miljöenheten, Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Kunskapsbank för maskin- och teknikhistoriskt kulturarv (2013)
En förstudie om kompetensöverföring för det tekniska levande kulturarvet
Riksantikvarieämbetet

Henriette Falkenberg – Bruksägare vid Hasselfors bruk 1826-1858 (2012)
Arkivhistorisk studie
Länsstyrelsernas projekt Kalejdoskop, Länsstyrelsen i Örebro län

Länkar

Kunskapsbank för maskin- och teknikhistoriskt kulturarv (2013)
Henriette Falkenberg – Bruksägare vid Hasselfors bruk 1826-1858 (2012)
De kvinnliga bruksägarna vid Brevens bruk (2014)
AB Multo i Örkelljunga (2012)