Svensk Byggtradition

Svensk Byggtradition Småland AB
Gunnar Zackrisson
Vireda Björkstigen 1c
578 92 Aneby
Telefon 070-291 46 74
gunnar (a) byggtradition.se
www.byggtradition.se

Uppdrag

* Nytillverkningar och reparationer
* Dokumentationer av byggnader och utrustning
* Skadeinventeringar och åtgärdsförslag
Inom det i trä byggda industriarvet med tyngdpunkt inom vattenkraft

Presentation

Jag utbildade mig till båtbyggare i gymnasiet och började direkt därefter jobba som byggnadsvårdshantverkare i min pappas företag Svensk Byggtradition 2004. Jag har från första dagen fått lära mig att hålla yrkesstoltheten högt och att vara lyhörd för den antikvariska bedömningen samt kundens önskemål.
Jag tog över verksamheten av min far som gick i deltidspension i april 2015. Uppdragen gör jag alltid med hög medvetenhet på såväl hantverksmässighet, material och antikvarisk hänsyn. Jag har Vireda i Aneby kommun på det smålänska höglandet som utgångspunkt men jobbar inom hela riket. Mina uppdragsgivare är länsstyrelser, kommuner, stiftelser, föreningar och privatpersoner.

Referenser

Häfla hammarsmedja (2011-2015)
Renovering av smälthammare med tillhörande vattenhjulssystem
Stiftelsen Häfla hammarsmedja, Länsstyrelsen i Östergötlands län

Marieholms bruk (2010)
Tillverkning av vattenhjul och hjulstock till räckhammare.
Projekt Kulturarv Marieholm, Länsstyrelsen i Jönköpings län

Lancashiresmide (2013-)
Delaktig i försök för att återta kunskap om järnfärskning med Lancashiremetoden
Teknik-Tradition, RAÄ Arbetslivsmuseer