Industriarvskompetens för uppdragsgivare

Behöver du anlita industriarvskompetens? Under fliken Företag ovan hittar du företag som på olika sätt arbetar med teknikhistoria och industrihistoria.

Alla företag som vill synas på denna sida och som arbetar med industri- och teknikhistoria som ett av sina prioriterade kompetensområden är välkomna att stå med på sidan mot en mindre administrativ kostnad.

För företagare

Syftet med industriarvskompetens.se är att samla företag med industri- och teknikhistorisk kompetens på en plats, detta för att underlätta för uppdragsgivare att hitta det de söker eller kunna skicka ut förfrågningsunderlag och ta in offerter från flera företag.

Tipsa gärna företag som borde stå med. Och hör av dig om du själv är en av dem. Det är viktigt att vi syns och finns och att vi kan hänvisa till kompetens på detta vis.

Vill du stå med? Skicka ett mail med lite information om ditt företag till:
industriantikvarie (a) gmail.com

Mer information om mig som driver sidan finns på min hemsida idadicksson.se

Industriarvskompetens

Brist på kunskap hotar det industriella kulturarvet
– utnyttja den kompetens som finns!

Kunskapsbrist har gjort att det industriella kulturarvet alltför länge begränsats till att gälla byggnader, arkitektur eller enstaka teknikhistoriska monument, medan det som egentligen var det viktiga, berättelsen om människors vardag och om teknik- och samhällsutvecklingen försvinner. Även något som är fult, smutsigt eller hemskt kan vara så historiskt väsentligt att det inte får glömmas bort.

Idag görs bedömningar, dokumentationer och restaureringsarbeten av förstklassiga industriarv ofta på en nivå som aldrig skulle godkänts för en medeltidskyrka eller 1700-talsherrgård. Men om en medeltidskyrka behöver bedömas av någon som kan kyrkobyggandets historia och restaureras av någon som kan medeltidens material och tekniker, så behöver ett vattenhjul bedömas av någon som kan skilja överfallshjul från underfallshjul och restaureras av någon med kunskap om vilka skovelvinklar som krävs för en störningsfri funktion eller vilka träslag som använts i hjulets olika delar.

Industrins höga förändringstakt leder till att industrier rivs och saneras allt snabbare vid en nedläggning. Samtidigt är industriminnesvård ofta dyrare och mer omfattande än traditionell byggnadsvård. Det leder till att prioriteringarna blir hårdare och måste göras snabbare. Ska vi i framtiden ha ett representativt industriarv i Sverige som kan förmedla den viktiga kopplingen mellan vardag, historia och framtid måste vi göra mer kvalificerade bedömningar, prioriteringar och restaureringar än vad vi gör idag. Det är dags att ställa samma höga kunskapskrav på de som bedömer, hanterar och restaurerar det industriella kulturarvet som vi ställer på alla som arbetar med det byggda kulturarvet i övrigt.

Ida Dicksson
(Den här texten är en förkortning av en text som publicerades i Svenska Byggnadsvårdsföreningens tidskrift nr 1, 2015)