Helena Lundgren Kulturmiljövård

Helena Lundgren Kulturmiljövård

Helena Lundgren Kulturmiljövård
Öster-Ekeby 114 B
748 94 Örbyhus
018-25 82 48
070-517 82 48
helena (a) kulturmiljo-vard.se
www.kulturmiljo-vard.se

Uppdrag

* Dokumentationer av byggnader och produktionsutrustning
* Beskrivning av tillverkningsprocesser
* Industriarkeologi
* Inventeringar
* Uppmätningar
* Skadeinventeringar, vård- och underhållsplaner
* Allmän rådgivning samt utbildning inom byggnadsvård
* Produktion av böcker
* Illustrationer och fotografering
* Industri- och teknikhistoriska utredningar

Presentation

Jag är norrbottningen som växte upp i norduppland där jag utbildade mig till ekonom. Efter många års arbete inom ekonomi, administration och försäljning sadlade jag om, läste och tog examen i en Kvalificerad Yrkesutbildning i Byggnads- och industriminnesvård. Efter slutförda studier 2006 startade jag mitt företag där jag som fristående industriantikvarie bland annat utför inventeringar och dokumentationer av historiska och samtida industrimiljöer med dess tillverkningsprocesser och tekniska utrustning. I arbetet förenas historia, teknik och estetik genom texter, bilder och illustrationer. Jag medverkar som skribent och fotograf i ett antal publikationer. Mina uppdragsgivare är länsstyrelser, museer, förlag, företag, kommuner och privatpersoner. Mitt företag har sitt säte i Vendel i norduppland men utför uppdrag över hela landet.

Referenser

Inventering av brandstationer och spruthus i Gävleborgs län (2014-2015)
Torsten Söderbergs Stiftelse

Dannemora gruva (2014-2015)
Dokumentation av Dannemora gruvas gruvlave, sovrings- och anrikningsverk inför ombyggnad
Länsstyrelsen i Uppsala län genom Byggnadsvård Mälardalen

Inventering av brandstationer och spruthus i Uppsala län (2013-2015)
Torsten Söderbergs Stiftelse

Inventering av brandstationer och spruthus i Södermanlands län (2013-2015)
Torsten Söderbergs Stiftelse

Inventering av brandstationer och spruthus i Dalarnas län (2013-2015)
Torsten Söderbergs Stiftelse

Vårby bryggeri, Spendrups (2013)
Samtidsdokumentation inför nedläggning
Länsstyrelsen i Stockholms län genom Stockholms läns museum

Inventering av brandstationer och spruthus i Örebro län (2012-2015)
Torsten Söderbergs Stiftelse

Inventering av brandstationer och spruthus i Västmanlands län (2012-2015)
Torsten Söderbergs Stiftelse

Inventering av brandstationer och spruthus i Stockholms län (2012-2015)
Torsten Söderbergs Stiftelse

Civilförsvarsanläggningen Elefanten (2011)
Dokumentation inför utredning om byggnadsminnesförklaring
Länsstyrelsen i Stockholms län genom Stockholms läns museum

Länkar

Vårby Bryggeri (2013)

Civilförsvarsanläggningen Elefanten (2011)