Introteknik AB

Introteknik AB
Herserudsv 5A
181 50 Lidingö
08-590 737 50
info (a) introteknik.se
http://www.introteknik.se/
(Foto Bengt Spade)

Produkter

* Produkter för rostskydd
* Linoljefärger
* Olje- och alkydfärger
* Epoxifärg
* Polyuretanfärger
* Blymönjegrundfärg

Presentation

Introtekniks koncept är att vidareutveckla färgsystem baserade på traditionella färgprodukter. Vårt kulturarv behöver ett effektivt och antikvariskt rostskydd för att bevaras. Ofta behandlas dessa genom sandblästring och med moderna färgtyper som epoxifärg. Rent antikvariskt innebär sandblästring ett stort ingrepp dels genom att objektet inte tidigare är blästrat, dels för att epoxifärg oftast inte är tidstypiskt för det aktuella objektet. Alltför ofta sprutbehandlas varmförzinkade plåttak på historiska byggnader med moderna plastfärger.

Introteknik har oljebaserade färgsystem speciellt anpassade för plåttak. Genom vår unika grundfärg Isotrol Klarlack Grund som penetrerar och kapslar in rost behöver man varken använda blästring eller blymönja. Den är en färglös penetrerande oljealkyd som tränger in i och kapslar in rost och gamla färgfärglager.

Klassisk pansarfärg har länge använts i industriella sammanhang. Redan på trettiotalet användes aluminiumfärgad pansarfärg regelmässigt. Redan på trettiotalet är det belagt att man har använt aluminiumfärgad pansarfärg som täckfärg. Pansarfärg ökar livslängden på färgsystemet vilket gör att underhållskostnaderna sjunker och industriarven bevaras bättre för framtiden. Introteknik tillverkar klassiska pansarfärger under namnet Isoguard Pansar. I Stockholm har pansarfärg använts vid renovering av Katarinahissen, Riksarkivet och för stålsilos vid Kvarnen Tre Kronor. Introteknik säljer pansarfärg under namnet Isoguard Pansar.

Om det finns ett extra högt antikvariskt skyddsvärde är det möjligt att kombinera Introtekniks färger med blymönja. Introtekniks produkter är anpassade för att kunna användas tillsammans med blymönja. Introteknik rekommenderar starkt att man kombinerar blymönja med pansarfärg för att säkerställa att inte blymönja kommer att läcka ut bly till omgivningen. Täckfärgsmålning med pensel ger ytan ett tidstypiskt utseende.

Idag är vi stolta över att se våra färger på allt fler industriminnen, slott, kyrkor och kulturhistoriskt intressanta objekt. Våra kunder är Trafikverket, Sjöfartsverket, Statens fastighetsverk, Fortifikationsverket, gruvindustrin och Svenska kyrkan för att nämna några.

Referenser

Sala silvergruva (2003)
Takmålning av kulturbyggnader ovan schakten

Kalklinbanan (2005)
Rostskydd av linbanans stationer

Olidan Bockkran (2008)
Ommålning av hela stålkonstruktionen för kranen

Näs gamla kraftstation (2008)
Rostskydd av järn, gjutjärn och plåt

Djurgårdsvarvet (2010)
Målning av tak och stålkonstruktioner

Katarinahissen i Stockholm (2012)
Rostskydd av hissens stålkonstruktion

Ångkraftverket i Västerås (2015-2016)
Ut- och invändig ommålning av järn och plåt

Gamla Riksarkivet (2010)
Rostskydd av 200 gjutjärnsfönster

Kvarnen Tre Kronor (2013)
Rostskyddsmålning av 9 stålsilos