Marie Sandberg 2014-11-16. Ätrafors Lv-tornet Marie Sandberg lu

Marie Sandberg
Kulturvård i Väst
Hulegården 4
540 16 Timmersdala
Telefon 0723-141634
sandberg.marie (a) gmail.com

Uppdrag

* Inventeringar av kulturhistoriska bebyggelsemiljöer, byggnader och anläggningar, kulturmiljöer i vattendrag
* Dokumentationer och miljöbeskrivningar
* Vård- och underhållsplaner, för såväl industriella anläggningar som kulturhistoriska bebyggelsemiljöer och kyrkor.
* Process- och flödesbeskrivningar av industrianläggningar
* Industriarkeologiska undersökningar
* Antikvariska konsekvensbeskrivningar
* Kulturmiljöprogram

Presentation

Kulturvård i Väst startades 2015 och drivs av byggnads- och industriantikvarie Marie Sandberg Jag har sedan 2005 en tvååriga KY-utbildning inom byggnads- och industriminnesvård senare påbyggd med teknikhistorisk kompetens. Företaget har sitt säte i Timmersdala, Västra Götalands län men uppdragen utförs rikstäckande på frilansbasis. Periodvis har företaget drivits parallellt med förvärvsarbete inom det kulturhistoriska området.

Kulturvård i Väst är ett kunskapsföretag som arbetar för ett långsiktigt bevarande av det kulturhistoriska arvet, med inriktning mot det industrihistoriska området. Uppdragen omfattar bland annat dokumentationer, inventeringar, vård- och underhållsplaner för kulturhistoriska byggnader, anläggningar och kyrkor. Även kulturmiljöprogram, antikvariska konsekvensbeskrivningar samt kulturhistoriska dokumentationer och värdering av miljöer med vattenanknytning, där industriarkeologi ingår. Kulturvård i Väst upprättar även beskrivningar av tillverkningsprocesser, flöden och maskinutrustning, samt åtgärds- och bevarandeprogram för kulturhistoriskt intressanta byggnader och industrianläggningar. Utpekande av kulturhistoriska värden av byggnader och byggnadsdetaljer, såväl interiört som exteriört.

Kulturvård i Västs uppdragsgivare kan utgöras av länsstyrelser, kommuner, svenska kyrkan, konsulter, företag, organisationer, föreningar och privatpersoner.

Referenser

Antikvarisk konsekvensbeskrivning för ett byggnadsminne (2020)
Privatägt

Miljöbeskrivningar av vattenanknutna kulturmiljöer (2020)
Länsstyrelsen Kalmar län

Vård- och underhållsplaner Alhagenstugorna (2018)
Mariestads kommun

Kulturmiljöprogram, inventering av bebyggd miljö (2017)
Mariestads kommun

Inventering och värdering av vattenanknutna kulturmiljöer vid dammar (2017) 
Länsstyrelsen Kalmar län

Kulturhistorisk värdering och konsekvensbeskrivning -Mariestads badhus (2017) 
Mariestads kommun

Kulturhistorisk värdering och konsekvensbeskrivning – Österplana kyrka (2017)
Svenska kyrkan

Granskning och värdering av kulturhistoriska objekt i Ulvsnäsabäcken (2016)
Halmstads kommun

Vård- och underhållsplan, Åryd herrgård, (2015)
Länsstyrelsen Kronobergs län

Dokumentation av Strömsholmsdammen (2015)
Hjo kommun