Industriantikvarie Ida Dicksson

Industriantikvarie Ida Dicksson
Lejonslättsgatan 20
431 64 Mölndal
Telefon 073-577 73 35
industriantikvarie (a) gmail.com  idadicksson.se

Industriantikvariska tjänster

 • Kulturhistoriska värderingar
 • Byggnadsminnesutredningar
 • Industrihistoriska inventeringar och dokumentationer
 • Vård- och underhållsplaner för byggnader och produktionsutrustning
 • Skadeinventeringar av byggnader och produktionsutrustning
 • Industrihistoriska arkivutredningar
 • Bok-, bild- och textproduktion
 • Skyltprogram och utställningar
 • Samtidsdokumentationer av industrier i drift
 • Industriarkeologiska undersökningar

Fabrikshistoriska underlag

 • Fullständigt fabrikshistoriskt underlag – ett fabriksområdes hela verksamhets- och processhistorik
 • Fabrikshistoriska uppgifter inför efterbehandling
 • Fabrikshistoriska uppgifter inför ansvarsutredning
 • Fabrikshistorisk arkivresearch utifrån en specifik frågeställning (Till exempel Fanns här doppanläggning? Var låg industritippen? Hur stora mängder trikloretylen användes i processen? o.s.v)
 • Processbeskrivningar och flödesscheman

Presentation

Jag är frilansande industriantikvarie, teknikhistoriker och industrihistoriker aktiv sedan 2007. Alla mina uppdrag är industrihistoriska. En tredjedel av uppdragen är kulturhistoriska och en tredjedel är fabrikshistoriska, ofta inför efterbehandling av förorenad mark. En tredjedel av uppdragen består av egna projekt med extern finansiering. Alltsammans resulterar värderingar, rapporter, böcker, artiklar eller utställningar. Som industriantikvarie är jag medlem i Fibor och Jernkontorets bergshistoriska utskotts expertkommitté.

Se min hemsida för referenser och mer info.

Alla mina uppdrag – pdf (2022)

Länkar till uppdrag och publikationer:

Kunskapsbank för maskin- och teknikhistoriskt kulturarv (2013)
De kvinnliga bruksägarna vid Brevens bruk (2014)
Dammägarens handbok, version 1 (2016).
Yttre järnvågsbron – Masthuggskajen i Göteborg (2020)
Hemsida