Behöver du anlita industrihistorisk eller teknikhistorisk kompetens? Här samlar vi företag som arbetar med teknikhistoria och industrihistoria på olika sätt. Du hittar närmare beskrivning av företagen under fliken ”Företag” ovan.

Alla företag som vill synas på denna sida och som uppger sig arbeta med industri- och teknikhistoria som ett av sina kompetensområden får stå med på sidan mot en mindre kostnad.

OBSERVERA: Företagens kompetens eller kreditvärdighet eller liknande granskas ej och det är upp till dig som beställare att kolla upp om företaget uppfyller dina krav. Ta alltid referenser eller kolla upp tidigare genomförda arbeten innan du anlitar ett företag.